info@greentop.cz | +420 724 583 955
Linka Greentop

ZELENÁ STŘECHA

Linka Greentop
Ikona zelene strechy

Zvýšená ochrana a životnost střechy

Ikona zelene strechy

Záchyt 90% deště a řízení bouřkové vody

Ikona zelene strechy

Lepší kvalita vzduchu

Ikona zelene strechy

Redukce hluku

Ikona zelene strechy

Přírodní klimatizace

Ikona zelene strechy

Snížení efektu tepelných ostrovů

Ikona zelene strechy

Prostor pro přírodu a estetičnost

Ikona zelene strechy

Pasivní provoz zelené střechy

Zelené střechy mají hlubokou tradici.

Jejich kořeny sahající do Skandinávie, kde byly využívány zejména k zajištění ochrany a úkrytu před přírodními živly v zimě i jako ochrana před teplem v létě. Modernější principy se vyvinuly v 70. Letech minulého století v Německu, kde hlavním cílem bylo obnovit přirozené ekologické prostředí a zvýšit ochranu střešní fólie. Vegetační střešní skladby se neustále vyvíjí a to zejména z důvodu ekologických a ekonomických výhod.
Extenzivní zelená střecha je vegetační souvrství, které je položeno na vodotěsné střešní ploše. Zelené střechy jsou ekologickou alternativou k běžným povrchovým ochranám, jako jsou kačírek, štěrkové zásypy nebo dlaždice. Jsou lehké a mají malou tloušťku samotného souvrství – hmotnost od 70 kg/m2 do 150 kg/m2.

Mezi vhodné rostliny patří rozchodníky, trvalky, sukulenty, zkrátka všechna suchomilná vegetace. Po založení je vegetace takřka bezúdržbová, omezena na dvě kontroly ročně.

Výhody extenzivní zelené střechy:  

 • Prokazatelná ochrana střešní fólie před UV zářením a mechanickým poškozením, prodloužení životnosti fólie může být až dvojnásobné
 • Zadržení až 90% dešťové vody, která je pak postupně je odpařována do vzduchu
 • Záchyt polétavého prachu až 0,2 kg /m2/ rok
 • Procesem fotosyntézy rostliny absorbují oxid uhličitý a uvolňují kyslík, čímž osvěžují a zvlhčují okolní vzduch
 • Zelené střechy pomáhají udržovat účinnost systémů solárních panelů tím, že udržují FV panely chladné, a pomáhají udržovat okolní teplotu 25 ° C potřebnou pro maximální absorpci energie
 • Města mají ve srovnání s venkovskými oblastmi vysoký průměr teploty kvůli nedostatku zelených ploch. Ve městech tak vznikají ostrovy, zamezující kondenzaci vzdušné vlhkosti a tedy následného vzniku deště. Vegetace ze zelených střech zlepšuje mikroklima tím, že zvyšuje vlhkost a absorbuje teplo, čímž snižuje teplotu. Zelené střechy dokáží výrazně snížit v horkých letních dnech teplotu v zástavbě až o několik stupňů
 • Řízení bouřkové vody – zelená střecha pojme až 90% dešťových srážek, což může předcházet povodním a zmenší dopad – zátěž na odvodňovací systém města. Voda zůstává ponechána v krajině
 • Redukce hluku – kombinace substrátu, vegetace a vzduchu uzamčeného v systému zelené střechy působí jako zvuková izolace, přičemž testy prokázaly snížení hluku až o 50 dB
 • Přírodní forma klimatizace – ochlazení budovy v létě, snižuje tepelné zisku přes střechu
 • Zelené střechy přitahují včelky a  drobný bezobratlý hmyz, který se vyskytuje i v městském prostředí
 • Vizuální výhody – extenzivní zelená střecha zvyšuje estetičnost

 

Extenzivní zelené střechy jsou koncipovány jako pohledové bez možnosti aktivního využívání jejich plochy. Mezi další výhody extenzivní střechy patří snadná výsadba vegetace – vysetím řízků, výsadbou zakořenělých rostlin nebo položením vzrostlých koberců.

Koncept těchto střech se do značné míry inspiruje přírodními společenstvy převážně suchomilných rostlin, žijících na chudých půdách s malou vrstvou prsti. Druhové složení vegetace může být velice rozmanité a nabízí širokou škálu barev květů (bílá, žlutá, růžová, červená). K ozelenění povrchu se užívají většinou rozchodníky, které mají ideální předpoklady k růstu na extenzivní zelené střeše. Rozchodníky dobře snáší sucho, nedostatek živin, snadno se rozmnožují, rychle rostou a mají schopnost vytvářet souvislý vegetační porost – tj. jsou půdopokryvné.
Extenzivní zelenou střechu realizujeme nejen na rovných či mírně skloněných střechách, ale také na střechách šikmých.

Provedeme vás krok po kroku celým procesem – od prvotní konzultace až po samotné provedení, pomůžeme vám získat finanční prostředky formou dotace od města Brna, zařídíme stavební připravenost vaší střechy i veškeré praktické náležitosti, a samozřejmě provedeme samotnou realizaci „na klíč.“

Také v případě nižších ploch pro vás máme alternativu v podobě nákupu materiálu a vytvoření střechy svépomocí. Naše společnost vám zdarma v rámci spolupráce zpracuje odborný návrh skladby extenzivní zelené střechy.