info@greentop.cz | +420 724 583 955
Linka Greentop

Nová zelená úsporám

Linka Greentop

Dotační program Nová zelená úsporám rozšiřuje své možnosti.

Jak finance smysluplně využít? Máme pro vás jasný přehled.

Bydlení, energie a jejich úspory jsou velké téma. Díky dotacím a zelené střeše může spotřebitel jednoduše skloubit 2 věci – pomoc životnímu prostředí a právě ono úsporu financí.

Zelená úsporám pomáhá domácnostem od roku 2014

Dotační program Zelená úsporám, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí, funguje od roku 2014. Během této doby bylo schváleno 69 369 žádostí a poskytnuto na rekonstrukce a nové výstavby celkem 10,43 miliard. Ovšem nová verze tohoto programu, i díky širší nabídce a snadnějšímu vyřízení, slibuje ještě větší zájem.

Nová zelená úsporám 2021-2030. Ještě snazší cesta k zeleným střechám

Zatímco doposud bylo možné na zelené střechy žádat dotace pouze v kombinaci s jinou úspornou úpravou, nově to jde samostatně. V případě nakombinování například s rekuperací (zpětného získávání tepla) jsou v tomto případě nabídnuty výhodné kombinační bonusy. 

Shrňme si to důležité:

  • o dotaci lze nově žádat i samostatně čistě na pořízení zelené střechy
  • okruh pro bytové domy se nově také rozšířil z hlavního města Prahy do celé republiky
  • žádat lze nejen v krajských a větších městech, ale i v malých obcích a na dědinách
  • ozelenit si nově můžete nejen střechy rodinných a bytových domů, ale také doplňkové stavby, které nejsou nutně spojené, ale k nemovitosti funkčně patří. Například boudy, garáže, pergoly nebo kůlny.
  • zažádat si lze ale také zpětně. A to na realizace provedené v roce 2021 s uznatelnými výdaji od 1. ledna 2021.
  • lze ozelenit i střechy rekreačních objektů*

Podmínky získání dotace nejsou nijak náročné a rádi vám s nimi pomůžeme. Stačí nám zavolat.

Co by měla žádost obsahovat?

  • žádost by měla být postavena na dvou základních dokumentech – na technické zprávě a výkresu.

Potřebujete tedy zjednodušenou projektovou dokumentaci zpracovanou od autorizované osoby, architekta nebo dodavatelské firmy a jednoduchou technickou zprávu, která jasně popíše návrh, zhodnocení statiky, součinitele odtoku a základní výkresy s půdorysy pro ověření velikosti ploch, řezy skladbou a schéma závlahy, pokud se jedná o intenzivní střechu.

Kdy žádat a jak si můžete dotaci nakombinovat

Zažádat si lze v případě této nové dotace také zpětně. A to na realizace provedené v roce 2021 s uznatelnými výdaji od 1. ledna 2021. V případě nakombinování například s rekuperací (zpětného získávání tepla) jsou v tomto případě poskytnuty výhodné bonusy.

Pojďte v roce 2024 udělat dobrou věc a nechat tady pro další generace něco hodnotného. Čas na změnu je právě teď!

Rádi byste si nechali vypracovat nabídku pro vaši střechu? Kontaktujte nás >>>

Také v případě menších ploch pro vás máme alternativu v podobě nákupu materiálu a vytvoření střechy svépomocí. Naše společnost vám zdarma v rámci spolupráce zpracuje odborný návrh skladby extenzivní zelené střechy.