info@greentop.cz | +420 724 583 955

Rodinný dům pod Palackého vrchem, Brno

Linka Greentop
ulice Kainarova, Brno

extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství 97 m2
pomocník – jeřáb