Dotace

Město Brno se rozhodlo přispět finančně ke zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme. Vznikl tak dotační program „Zeleň střechám,“ ze kterého při splnění několika podmínek lze čerpat finanční podporu pro realizaci zelených střech. Více o programu najdete na webu https://ekodotace.brno.cz/dotace/zelen-strecham/

Naše společnost se díky své specializaci na tuto dotaci zaměřila a právě z tohoto programu nabízí komplexní vyřízení finančního příspěvku. Čerpat lze nejen na rodinné domy, garáže, přístřešky apod., ale také na střechy bytových domů!

Finanční podpora z dotačního programu „Zeleň střechám“ na realizaci 1 m2 extenzivní zelené střechy (pro rodinné i bytové domy) je natolik vysoká, že při splnění podmínek stavební připravenosti dotyčné střechy garantujeme částku za realizaci(bez DPH) do výše celkové dotace. Věříme, že právě výše dotačního příspěvku pomůže dosáhnout na zelenou střechu mnoha klientům.

Stavební připraveností střechy se rozumí:

  • střecha bez pochozí nebo ochranné vrstvy hydroizolace (kačírek, dlažba apod.)
  • hydroizolace střechy z fólie odolné proti prorůstání kořínků
  • sklon střechy do 2%
  • atika střechy po celém obvodě
  • minimální výška atiky 15 cm
  • výška střechy do 13 metrů nad terénem
  • možný příjezd těžké techniky do bezprostřední blízkosti střechy (jeřáb, nákladní auto apod.)

Střechy, kde nejsou výše uvedené stavební připravenosti splněny, provádíme a umíme samozřejmě také, nicméně cena za jejich provedení se adekvátně navýší právě o činnost s tím související.