info@greentop.cz | +420 724 583 955
Udržitelnost a zelená střecha

Udržitelné a zároveň příjemné řešení pro město

Linka Greentop

Rozchodníkové koberce, jaké se používají na zelených střechách, jsou ideální pro různé povětrnostní podmínky. Rostliny ukládají vodu do listů, což jim umožňuje dobře přežít i po dlouhé období sucha.

Z tohoto důvodu je střecha produktem vyžadujícím malou údržbu. Dalším rysem rozchodníků je, že listy filtrují jemný prach ze vzduchu a přeměňují CO2 na kyslík. Kromě toho zajišťují, že nadměrná voda způsobená silnými srážkami, je zadržena a pomalu odpouštěna do kanalizace. Tím se zabrání zaplavení ulic a vypařováním se dosáhne nižší okolní teploty. Zelená střecha navíc poskytuje prostor pro rozvoj biologické rozmanitosti. Nabízí úkryty a chovná místa pro ptáky, včely, motýly a další hmyz. Zkrátka jako v jinde v přírodě…

Udržitelnost a zelená střecha