info@greentop.cz | +420 724 583 955

Soupis povinností příjemce spojené s dotací od města Brna na zelenou střechu

Linka Greentop

Brno jako jediné město v České republice otevřelo v roce 2019 speciální projekt podpory zelených střech. V době aktuálního nedostatku vody a výkyvů počasí, kdy sucho střídají přívalové srážky, bylo rozhodnutí města Brna absolutně nadčasové a moderní.

S příjemcem finanční podpory bude sepsána smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna. Z té pak plynou následující povinnosti:

  1. příjemce je povinen zajistit udržitelnost vybudované zelené střechy na dobu nejméně 5 let od uzavření smlouvy
  2. příjemce je dále povinen městu Brnu coby poskytovateli vkládat do svého projektu na web fotografie dotyčné zelené střechy, a to vždy z období pátého a desátého měsíce kalendářního roku
  3. příjemce dotace strpí případnou kontrolu pověřených zaměstnanců z Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
  4. příjemce dotace souhlasí s tím, že místo realizace a stručný popis projektu bude zveřejněn na webu www.ekodotace.brno.cz

Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.