info@greentop.cz | +420 724 583 955

Rodinný dům v centru Štýřic, Brno

Linka Greentop

extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství 61 m2

Výchozí stav střechy .. zajišťujeme správnou připravenost střechy