info@greentop.cz | +420 724 583 955

Rodinný dům v centru Štýřic, Brno

Linka Greentop

Rodinný dům ve Štýřicích

extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství 61 m2

Výchozí stav střechy .. zajišťujeme správnou připravenost střechy