Samotná realizace

Extenzivní zelené střechy jsou koncipovány jako pohledové bez možnosti aktivního využívání jejich plochy. Mezi hlavní výhody patří snadná výsadba vegetace – buď semeny, řízky, výsadbou zakořenělých rostlin nebo položením vzrostlých koberců.

 
Koncept těchto střech se do značné míry inspiruje přírodními společenstvy převážně suchomilných rostlin, žijících na chudých půdách s malou vrstvou prsti. Druhové složení vegetace může být velice rozmanité a nabízí širokou škálu barev květů (bílá, žlutá, růžová, červená). K ozelenění povrchu se užívají byliny, mechy a sukulenty, nejčastěji pak rozchodníky, které mají ideální předpoklady k růstu na extenzivní zelené střeše. Rozchodníky dobře snáší sucho, nedostatek živin, snadno se rozmnožují, rychle rostou a mají schopnost vytvářet souvislý vegetační porost.
 
Extenzivní zelenou střechu lze realizovat nejen na rovných nebo mírně skloněných střechách ale i na střechách se sklonem přes 45°. V takových to případech je součástí technického řešení i speciální zádržný systém substrátu a k ozelenění se používají předpěstované vegetační koberce.
 
 
 

 

 


Vytisknout   E-mail