info@greentop.cz | +420 724 583 955

RD Žebětínek, Brno

Linka Greentop

Zazelenit dvě střechy zároveň v rámci jedné realizace? Rozhodně žádný problém.

ul. Žebětínek
extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství … 100 m2
realizace 09/2019