info@greentop.cz | +420 724 583 955

RD Žebětínek, Brno

Linka Greentop

Brno – Medlánky
extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství … 100 m2
realizace 09/2019