info@greentop.cz | +420 724 583 955

Rodinný dům, Franzova, Brno – Obřany

Linka Greentop

Řadový rodinný dům Obřany, Brno

extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství 41 m2

Částečně financováno z dotace města Brna – Zeleň střechám.