info@greentop.cz | +420 724 583 955

První zelená střecha na panelovém domě v Brně

Linka Greentop

První zelená střecha panelového domu v Brně

V říjnu tohoto roku jsme zrealizovali první panelovou střechu v Brně. Jedná se o osmipatrový panelový dům s výměrou 240 m2, na jehož střeše byla původní asfaltová izolace. Zakázku jsme realizovali včetně položení nové foliové hydroizolace odolné proti prorůstání kořínků a zřízení nového hromosvodu.

 

Použité předpěstované koberce jsou složené z různých druhů rozchodníků a sukulentů, které po zakořenění nepotřebují téměř žádnou péči. Jsou suchomilné a odolné vůči vysokým letním teplotám. Akci jsme předem plánovali do podzimního období, které je optimální pro samotnou realizaci. Zvýšený výskyt srážek a blížící se zima totiž pomůže zrychlenému prokořenění jednotlivých rostlin.

Na počátku realizace jsme se potýkali s překážkami v podobě nedostatečných podkladů pro statický posudek, bohužel ani v archivu města Brna jsme potřebné nenašli. Statické posouzení bylo vyhotoveno na základě průzkumu od statika, který konstatoval shodu střešního panelu s panelem stropním v běžném podlaží domu a použil nejnepříznivější stav únosnosti stávající střešní konstrukce, tj. 1,5 kN / m2 užitného zatížení. Po odečtu zatížení sněhem zbývalo na zelené souvrství cca 75 kg/m2. Tedy i případy s nízkou nebo neznámou únosností lze realizovat tzv. „light verzí,“ která tomuto stavu vyhovuje.

Tato odlehčená verze zelené střechy je splněna při použití speciální termicky pojené stavební desky z recyklovaného polyesteru. Tato deska má vyvážené retenční a drenážní schopnosti a tedy zadrží až 30 litrů vody na m2. Mimo retenčních a drenážních vlastností je také odolná proti mechanickému poškození, čímž chrání samotnou hydroizolační vrstvu střechy. Neopomenutelné jsou akustické i tepelně izolační vlastnosti. Takže počinem – mít zelenou střechu – si majitelé chrání nejen samotnou izolaci střechy, ale také ochrání střešní byty proti tepelným ziskům v letních měsících a ještě zadrží většinu srážkových vod, které zůstanou v místě. Uleví tím kanalizaci a prospějí přírodě. Deska má obchodní název Aqua desk. Je to ryze český výrobek od výrobce Retex, a.s.

Jsme přesvědčeni, že to za ty počáteční překážky určitě stálo a všem SVJ to vřele doporučujeme.

Tato střecha byla realizovaná za podpory města Brna – z dotačního programu Zeleň střechám.