info@greentop.cz | +420 724 583 955
Údržba zelené střechy Greentop

Péče o zelenou střechu

Linka Greentop

Při komunikaci s vámi, klienty, se setkáváme s dotazy na následnou péči o zelenou střechu. Často se stresujete krizovým scénářem, kdy v našich tropických letních měsících vegetace nepřežije a bude se muset složitě obnovovat.

V souvislosti s dotačním programem „Zeleň střechám“ hrozí i samotné vrácení dotace, neboť povinná udržitelnost zelené střechy je v tomto případě 5 let.

I když jsou extenzivní zelené střechy často prezentovány jako bezúdržbové, minimální péči je třeba věnovat i jim – odstraňovat náletové dřeviny, byliny i traviny, nachází-li se v okolí střechy vzrostlé stromy, je nutné odstraňovat spadané listí, vegetaci přihnojovat dlouhodobým hnojivem a v neposlední řadě plochu doplňovat substrátem i osazovat novými sukulenty. Dále je nutné kontrolovat a zbavovat případných nečistot střešní vpusti či odtokové žlaby.

V rámci komplexnosti služeb nabízíme záruční dobu i na samotnou vegetaci a to v délce až 60 měsíců! Jedinou podmínkou je uzavření smlouvy o zřízení pravidelné údržby zelené střechy, při které provádíme výše uvedené úkony v intervalech 1x až 2x do roka podle potřeby. Vždy garantujeme odborný a šetrný zásah do vegetace. Přeneste tyto starosti na nás a nejen po dobu záruky si užívejte z pohodlí domova svou stále svěží zeleň!

Vždyť životnost vegetace zelené střechy je srovnatelná s životností střechy.

Údržba zelené střechy Greentop