info@greentop.cz | +420 724 583 955

Novostavba Mostecká, Brno

Linka Greentop

extenzivní zelená střecha
předpěstované vegetační rohože na kokosovém vytlívajícím nosiči
plocha vegetačního souvrství 114 m2