info@greentop.cz | +420 724 583 955
Nová zelená úsporám - dotace

Dostupnější zelená střecha s dotací Nová zelená úsporám

Linka Greentop

 

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám už přes měsíc sbírá úspěšně žádosti. Jaké jsou novinky v oblasti zelených střech a co vše musí žádost o dotaci splňovat, to si rozebereme v dnešním článku.

Než se však dostaneme ke konkrétním krokům, nejprve si shrňme co nového dotační program nabízí. Asi největší novinkou je, že o zelené střechy lze žádat samostatně, nikoli jako doposud v kombinaci s jinou úspornou úpravou. Ozelenit si rovněž kromě střechy rodinného nebo bytového domu můžete také doplňkové stavby, které nejsou nutně spojené, ale k nemovitosti funkčně patří. Lze také ozelenit střechy rekreačních objektů, ale pouze za předpokladu, že daný vlastník tam má trvalý pobyt minimálně 2 roky před samotnou žádostí. Okruh pro bytové domy se nově také rozšířil z hlavního města Prahy do celé republiky

Podmínky nejsou nijak náročné a rádi vám s nimi pomůžeme.

​​Pokud budete o dotaci žádat, návrh musí být proveden dle „Standardů pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech“ a zabezpečená ochrana hydroizolačních vrstev, a to alespoň 500 g/m2. Nepropadejte panice. Všechny tyto podmínky návrhy od společnosti GreenTop splňují.

Další podmínkou je maximální odtokový součinitel C.

Co ale ten součinitel C znamená? Laicky řečeno tedy kolik vody ze střechy odteče. Čím je součinitel menší, tím míň vody ze střechy odteče a o tolik víc střecha pohltí na svou závlahu. Pro dotaci jsou nastavené určité limity, které musí být ke schválení splněny. Rozlišují se podle toho, jaký typ střechy chcete zazelenit. Dělí se na:

– plochá extenzivní (suchomilná) – C ≤ 0,55
– šikmá zelená střecha se sklonem nad 12° – C ≤ 0,7
– plochá intenzivní – C ≤ 0,1 – A to pouze za předpokladu zajištění závlahy mimo veřejný vodovod.

Poslední podmínka v žádosti je slib. Slib, který je však v zájmu všech. A to že se žadatel zavazuje k zodpovědnosti za následnou péči a údržbu. Vegetaci bude udržovat v kondici po celou dobu udržitelnosti, a to minimálně na 2/3 plochy. Ale nebojte se. I s tímto závazkem vám pomůžeme. Pravidelná údržba z naší strany je součástí poskytovaných služeb. 

Co by měla žádost obsahovat?

Pokud se k realizaci rozhodnete, žádost by měla být postavena na dvou základních dokumentech – na technické zprávě a výkresu. 

Tedy suma sumárum budete potřebovat zjednodušenou projektovou dokumentaci zpracovanou od autorizované osoby, architekta nebo dodavatelské firmy. Jednoduchou technickou zprávu, která jasně popíše návrh, zhodnocení statiky, součinitele odtoku a základní výkresy s půdorysy pro ověření velikosti ploch, řezy skladbou a schéma závlahy, pokud se jedná o intenzivní střechu.

Kdy žádat a jak si můžete dotaci nakombinovat

Nezapomínejme, že zažádat si lze v případě této nové dotace také zpětně. A to na realizace provedené v roce 2021 s uznatelnými výdaji od 1. ledna 2021. V případě nakombinování například s rekuperací (zpětného získávání tepla) jsou v tomto případě poskytnuty výhodné bonusy.

Cest k vysněné zelené střeše je spousta. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a s realizací vám pomůžeme. Více o novém dotačním programu se dozvíte zde nebo nám zavolejte.