Udržitelné a zároveň příjemné řešení pro město

Rozchodníkové koberce, jaké se používají na zelených střechách, jsou ideální pro různé povětrnostní podmínky. Rostliny ukládají vodu do listů, což jim umožňuje dobře přežít i po dlouhé období sucha.

Z tohoto důvodu je střecha produktem vyžadujícím malou údržbu. Dalším rysem rozchodníků je, že listy filtrují jemný prach ze vzduchu a přeměňují CO2 na kyslík. Kromě toho zajišťují, že nadměrná voda způsobená silnými srážkami, je zadržena a pomalu odpouštěna do kanalizace. Tím se zabrání zaplavení ulic a vypařováním se dosáhne nižší okolní teploty. Zelená střecha navíc poskytuje prostor pro rozvoj biologické rozmanitosti. Nabízí úkryty a chovná místa pro ptáky, včely, motýly a další hmyz. Zkrátka jako v jinde v přírodě…

rozchodníkový koberec ve městě článek 3

 

 


Vytisknout