info@greentop.cz | +420 724 583 955

Jsou biosolární střechy budoucnost?

Linka Greentop

 

Biosolární střechy: zelené střechy jdou ruku v ruce se solárními panely

Biosolární střechy představují propojení extenzivní zelené střechy a solárních panelů. Stoupající obliba života v souladu s přírodou přináší logické propojení zelených střecha s fotovoltaikou. Slunce spojuje oba prvky a přináší majitelům maximální ekonomickou i ekologickou přidanou hodnotu. 

 

Zelená střecha zvyšuje účinnost panelů

Solární panely ukotvené na vyvýšené konstrukci, která je přitížena také vegetačním souvrstvím, mají až o 15% vyšší účinnost než na střeše s kačírkem. Zelená střecha ochlazuje okolí panelů a ty se stávají mnohem výkonnější než na střechách bez zeleného pokrytí. 

Podpůrná konstrukce solárních panelů je součástí rostlinného souvrství a neporušuje hydroizolaci. Obavy o její poškození zcela mizí.

 

Nízké náklady, které šetří vaši peněženku

Biosolární střechy mají několik výhody, které dávají tomuto řešení velký potenciál: 

  • Společnou realizací zelené střechy a fotovoltaiky snížíte náklady
  • Zelená střecha chrání hydroizolaci a pomáhá od přehřívání
  • Ochlazováním okolních panelů zvýšíte funkci solárních panelů, které mají vyšší výkonnost

Panely přináší na střechu rozmanité prostředí, které zapadne do okolí, neruší estetiku a zajistí pestrost krajiny.

 

3 podmínky pro vznik biosolární střechy

  1. Spodní hrana panelu musí být minimálně 30 cm nad samotným substrátem. 
  2. Rozmístění panelů a možnost na panelech provádět údržbu, aby nedošlo k zastínění samotného panelu náletovými rostlinami. 
  3. Únosnost střechy musí být vždy konzultována se statikem. 

Biosolární střecha stejně jako extenzivní zelené střechy nepotřebují žádnou složitou údržbu. Dvakrát ročně doporučujeme panely zkontrolovat a případné nálety odstranit. 

 

Přemýšlíte o zelené střeše a máte otázky nebo máte zájem o kalkulaci? Ozvěte se nám.