Proč chtít a mít zelenou střechu?

Zelené střechy disponují širokou škálou nezpochybnitelných výhod. Nejen že dokážou zachytit dešťovou vodu, čímž odlehčují kanalizačnímu řádu, ale součastně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazují a zvlhčují své okolí. Tím také zelené střechy výrazně přispívají k ochlazení budovy v létě! Další výhodou je takřka dokonalá ochrana hydroizolační vrstvy střechy, čímž prodlouží její životnost. Díky zelené střeše si ze svého střešního bytu s nádherným výhledem můžete vytvořit zelenou oázu ve středu rozpáleného města. 

Jaké jsou přednosti extenzivní zelené střechy?

Extenzivní zelené střechy jsou koncipovány jako pohledové bez možnosti aktivního využívání jejich plochy. Mezi hlavní výhody patří nižší pořizovací cena, snadná výsadba vegetace (semeny, řízky, výsadbou zakořenělých rostlin nebo položením vzrostlých koberců), nenáročná, takřka nulová údržba.
K ozelenění povrchu se užívají byliny, mechy a sukulenty, nejčastěji pak rozchodníky, které mají ideální předpoklady k růstu na extenzivní zelené střeše. Rozchodníky dobře snáší sucho, nedostatek živin, snadno se rozmnožují, rychle rostou a mají schopnost vytvářet souvislý vegetační porost.
Extenzivní zelenou střechu lze realizovat nejen na rovných nebo mírně skloněných střechách ale i na střechách se sklonem přes 45°. V takových to případech je součástí technického řešení i speciální zádržný systém substrátu a k ozelenění se používají předpěstované vegetační koberce.
Výhody extenzivní zelené střechy obecně a souhrnně:
•      nižší pořizovací cena (menší skladba vegetace, rychlost provedení apod.) – v případě extenzivní zelené střechy
•      nenáročná údržba – v případě extenzivní zelené střechy
•      prodlužuje životnost střechy (ochrana před UV zářením, mrazem, krupobitím apod.)
•      zajišťuje konstantní teplotu a reguluje extrémní tepelné výkyvy (snížení nároku na klimatizaci až o 75%)
•      zadržuje vodu při vydatných deštích, má retenční schopnost (nezatěžuje městskou kanalizaci)
•      eliminuje náchylnost k požáru
•      zvyšuje hodnotu nemovitosti
•      snižuje účty za energie (náklady na vytápění objektu)
•      prokazatelně zvyšuje odolnost proti vnějšímu hluku
•      zvlhčuje vzduch odparem zadržené vody (vhodné pro alergiky a astmatiky)
•      je pohledově hezká

Dotační program v Brně

Město Brno se rozhodlo přispět finančně ke zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme. Vznikl tak dotační program „Zeleň střechám,“ ze kterého při splnění několika podmínek lze čerpat finanční podporu pro realizaci zelených střech. Více o programu najdete na webu https://ekodotace.brno.cz/dotace/zelen-strecham/
Naše společnost se díky své specializaci na tuto dotaci zaměřila a právě z tohoto programu nabízí komplexní vyřízení finančního příspěvku. Čerpat lze nejen na rodinné domy, garáže, přístřešky apod., ale také na střechy bytových domů!

Jaká je vhodná stavební připravenost pro pokládku zelené střechy?

Stavební připraveností střechy se rozumí:
•      střecha bez pochozí nebo ochranné vrstvy hydroizolace (kačírek, dlažba apod.)
•      hydroizolace střechy z fólie odolné proti prorůstání kořínků
•      sklon střechy do 2%
•      atika střechy po celém obvodě
•      minimální výška atiky 15 cm
•      výška střechy do 13 metrů nad terénem
•      možný příjezd těžké techniky do bezprostřední blízkosti střechy (jeřáb, nákladní auto apod.) 

Proč si pro realizaci zelené střechy vybrat právě nás?

Jsme rodinná energická firma, zabývající se tvorbou extenzivních zelených střech. Máme mnohaleté zkušenosti ve stavebnictví při výstavbě nových i rekonstrukcích starších objektů. Naší předností je spolehlivost a pečlivost. Povedeme Vás krok po kroku celým procesem – od prvotní konzultace nad smyslem zelené extenzivní střechy, přes získání finančních prostředků formou dotace, stavební připravenost Vaší střechy i veškeré praktické náležitosti, až po samotné provedení celého vegetačního souvrství. Nabízíme Vám komplexní služby tohoto odvětví. Cílem společnosti GreenTop s.r.o. a zároveň naší vizí je pomoci ozelenit co nejvíce střech nejen ve městě Brně.

I když jsou extenzivní zelené střechy často prezentovány jako bezúdržbové, minimální péči je třeba věnovat i jim. V rámci komplexnosti služeb nabízíme záruční dobu i na samotnou vegetaci a to v délce až 60 měsíců! Jedinou podmínkou je uzavření smlouvy o zřízení pravidelné údržby zelené střechy, při které provádíme výše uvedené úkony v intervalech 1x až 2x do roka podle potřeby. Více o námi poskytovaném servisu najdete ve službách.

Máte otázky? Zeptejte se nás

Nenašli jste v otázkách, co jste hledali? Vrtá vám hlavou otázka, na kterou byste se rádi zeptali? Nebo vám není něco jasné? Klidně se na nás obraťte.