Extenzivní zelená střecha

Extenzivní zelené střechy disponují širokou škálou nezpochybnitelných výhod. Nejen že dokážou zachytit dešťovou vodu, čímž odlehčují kanalizačnímu řádu, ale součastně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazují a zvlhčují své okolí.

Tím také výrazně přispívají k ochlazení budovy v létě! Další výhodou je takřka dokonalá ochrana hydroizolační vrstvy střechy, čímž prodlouží její životnost. Díky extenzivní zelené střeše si ze svého střešního bytu s nádherným výhledem můžete vytvořit zelenou oázu ve středu rozpáleného města.
 
Extenzivní zelené střechy jsou koncipovány jako pohledové bez možnosti aktivního využívání jejich plochy. Mezi hlavní výhody patří nižší pořizovací cena, snadná výsadba vegetace (semeny, řízky, výsadbou zakořenělých rostlin nebo položením vzrostlých koberců), nenáročná, takřka nulová údržba.
 
Koncept těchto střech se do značné míry inspiruje přírodními společenstvy převážně suchomilných rostlin, žijících na chudých půdách s malou vrstvou prsti. Druhové složení vegetace může být velice rozmanité a nabízí širokou škálu barev květů (bílá, žlutá, růžová, červená). K ozelenění povrchu se užívají byliny, mechy a sukulenty, nejčastěji pak rozchodníky, které mají ideální předpoklady k růstu na extenzivní zelené střeše. Rozchodníky dobře snáší sucho, nedostatek živin, snadno se rozmnožují, rychle rostou a mají schopnost vytvářet souvislý vegetační porost.
 
Extenzivní zelenou střechu lze realizovat nejen na rovných nebo mírně skloněných střechách ale i na střechách se sklonem přes 45°. V takových to případech je součástí technického řešení i speciální zádržný systém substrátu a k ozelenění se používají předpěstované vegetační koberce.

 

 


Vytisknout   E-mail