info@greentop.cz | +420 724 583 955

Biosolární střechy – udržitelná budoucnost

Linka Greentop

O tom, jaké přínosy mají zelené střechy pro majitele domů, už jsme vám psali několikrát. Stejně tak většina z vás tuší, že spoustu výhod má i umístění fotovoltaických panelů. Co se ale stane, když se tyto dvě „technologie“ spojí?

Kombinace fotovoltaiky a zelené střechy má hned několik variant, každá má své výhody i úskalí. Dodatečné umístění zelené střechy nebo naopak FV – není ideální, o všech rizicích se rozepíšeme někdy příště.

 

Pojďme si říci, jaké je to správné řešení.

 

Vhodným řešením je právě ona biosolární střecha – pojem vznikl spojením biodiverzita a solární. Ačkoliv v zahraničí je tento typ střechy zcela běžný, jejich existence je dokonce delší než 10 let. U nás je spíše ojedinělý. No my v GreenTop věříme, že bude takových střech přibývat.

Výhoda BS je právě v tom, že fotovoltaika je umístěna na nosné konstrukci – tedy v dostatečné výšce od zelené pokrývky. Nosná konstrukce je navíc integrovaná do vegetačního souvrství, což přináší majitelům řadu výhod.

 

FV panely – respektive jejich výkon – ovlivňuje okolní teplota.

 

Proto je vhodné, aby byly panely chlazeny proudícím vzduchem. Teplota povrchu asfaltového pásu (běžná pokrývka střech) může dosahovat až 80 stupňů, u kačerku 60. Tyto materiály nejen že teplo akumulují, ale také ho vyvádí do okolí. Což zvyšuje i teplotu prostředí, ve kterém pracují umístěné FV panely.

 

Když ale pod panely umístíme zelenou střechu

 

Začne nám fungovat chladící účinek umístěné vegetace a to následně ochlazuje okolí. FV tak může pracovat při nižších teplotách a díky tomu s vyšší účinností.

Tento efekt je navíc podpořen právě i umístěním na vyvýšenou konstrukci, pod kterou může bez problémů proudit vzduch – další forma ochlazování.

Vliv na samotnou účinnost vždy bude mít orientace panelů, sklon, výška střechy, atd.

Každopádně se předpokládá – že touto kombinací lze zvýšit výkon o 1 – 5 %.

 

Snižování emisí CO2

 

Zelené střechy a FV přispívají k redukci CO2. Jedna proto, že FV vyrábí tzv. čistou energii v městských oblastech a vegetace zelené střechy zase působí jako izolace, což snižuje energetickou spotřebu budovy samotné. Současně rostliny absorbují CO2 z ovzduší.

 

Biodiverzita

 

Další výhodou je větší druhová pestrost rostlin i živočichů. Bohužel, aktivitou nás lidí dochází k zanikání celých ekosystémů. V Německu byl například zaznamenán úbytek 75 % létajícího hmyzu. Tím, že biosolární střecha nabízí členitější povrch, přivedou na střechu mnohem více druhů hmyzu, než na klasickou extenzivní zelenou střechu.

Bipolární střechy tak mohou pomoci k větší stabilitě různých ekosystémů v městských zástavbách.

 

Základem úspěchu je odbornost

 

Aby kombinace FV a zelené střechy fungovala a přinášela majitelům i svému okolí zmíněné výhody, musí být provedena odbornou firmou s dostatečnou znalostí problematiky zelených střech. Nesmíme opomenout i správnou údržbu pro umístění, atd.

Pokud zvažujete pořízení zelené střechy, nebo dokonce biosolární zelené střechy – nebojte se na nás obrátit. Zodpovíme všechny vaše případné dotazy. Díky našim zkušenostem zvládneme celý proces za vás – od návrhu, přes případné vyřízení dotace, realizaci až po pravidelnou údržbu.

Biosolární zelené střechy jsou rozhodně řešení, které věříme, uvidíme na našich střechách stále častěji. Protože jsou zkrátka výhodné pro všechny zúčastněné střechy.